Mājmācības vai mājas apmācības pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Mājmācības vai mājas apmācības pieteikums (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai.
Izglītības nodaļas rīcībā esošās sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai nepieciešamās informācijas, konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Mājmācībā vecāki māca savus bērnus mājas apstākļos, bet mājas apmācībā to dara skolotāji.
Lai nokārtotu mājmācību bērnam, viņam ir jābūt reģistrētam skolā, ar kuru sadarbosies bērna vecāki. Mājmācības īstenošana vecākiem jāpamato.
Mājas apmācību var pieprasīt, ja bērns ilgstoši slimo. Bērnam jābūt reģistrētam kādā no skolām, vecākiem jāsaņem ārsta atzinums un jādodas uz pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
Barkavas pamatskola
Bērzaunes pamatskola
Degumnieku pamatskola
Dzelzavas pamatskola
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Skolai jāinformē pašvaldība par to, ka bērns mācīsies mājmācībā. Pašvaldība izvērtē vecāka iesniegumā minētos apsvērumus un saskaņo vai nesaskaņo iespēju bērnam pamatizglītības programmas saturu apgūt mājmācībā
Mājas apmācības gadījumā - Pedagoģiski medicīniskā komisija izvērtē ārsta atzinumā minēto
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Skola informē vecākums par pašvaldības saskaņojumu vai atteikumu saskaņot. Vecākiem ar skolu jāsaskaņo, kā notiks mācības un bērna darbu vērtēšana.
Mājas apmācības gadījumā - vecāki klātienē pret parakstu saņem atbilstošu Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
Barkavas pamatskola
Bērzaunes pamatskola
Degumnieku pamatskola
Dzelzavas pamatskola
Parādīt visus...