Profesionālās izglītības programmas akreditācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Vismaz reizi sešos gados izglītības programmai jāiziet akreditācijas (izglītības kvalitātes novērtēšanas) process. Izglītības programmas akreditācija ir tiesību iegūšana izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi. Izglītības programmu akreditācija var notikt vienlaikus ar izglītības iestādes akreditācijas procesu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
80
Termiņš:
Iesniegums par akreditāciju jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus līdz iepriekšējās akreditācijas termiņa beigām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments