Vispārējās izglītības programmu licencēšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Lai izglītības iestāde iegūtu tiesības īstenot noteiktu izglītības programmu, tai jāsaņem licences izglītības programmu īstenošanai. Lai licencētu vispārējās izglītības programmu (izņemot programmas pēc Ministru kabineta noteiktā parauga), jāiesniedz dokumenti Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Informācija par izglītības programmām, kas tiks īstenotas pēc Ministru kabineta noteiktā parauga, jāievada Valsts izglītības informācijas sistēmā
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmumu par licencēšanu vai atteikumu Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) pieņem mēneša laikā pēc izglītības iestādes iesnieguma un dokumentu saņemšanas (informācijas ievades VIIS) vai divu mēnešu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Izglītības kvalitātes valsts dienests Izglītības iestādes reģistrācija
Izglītības kvalitātes valsts dienests Profesionālās izglītības programmas akreditācija
Izglītības kvalitātes valsts dienests Vispārējās izglītības iestādes vai profesionālās izglītības iestādes akreditācija