Skolēna uzņemšana Pļaviņu novada ģimnāzijā (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pļaviņu novada ģimnāzijā var noformēt iesniegumu skolēna uzņemšanai:
- Pamatizglītības programmā (kods 21011111),
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011),
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesnieguma saņemšanas dienā, izņēmuma gadījumos līdz mācību gada sākumam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada ģimnāzijā, Daugavas ielā 101, Pļaviņās,

Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120,

Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz skolas oficiālo e-pastu: skola@png.edu.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) Iesniegums;
2) Iesnieguma iesniedzēja personas apliecinošs dokuments - jāuzrāda;

3) Skolēna dzimšanas apliecība vai pase - jāuzrāda;
4) Skolēna likumiskajam pārstāvim jāuzrāda apliecinošs dokuments interešu pārstāvēšanai (lēmums, pilnvara u.tml.);
5) Iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu;
6) Aizpildīta Informācijas datu apstrādes lapa (pie iesnieguma);
7) Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu (pie iesnieguma);
8) Skolēna viena fotokartiņa (skolēna apliecībai 3x4cm).
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada ģimnāzija
Adrese: Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 28357322, 65133848, 29396
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada ģimnāzijā, Daugavas ielā 101, Pļaviņās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada ģimnāzija
Adrese: Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 28357322, 65133848, 29396
Fakss:
Cita kontaktinformācija: