Skolēna uzņemšana Pļaviņu novada ģimnāzijā (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pļaviņu novada ģimnāzijā var noformēt iesniegumu skolēna uzņemšanai:
- Pamatizglītības programmā (kods 21011111),
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011),
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesnieguma saņemšanas dienā, izņēmuma gadījumos līdz mācību gada sākumam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Skolēna uzņemšana
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Skolēna uzņemšana 1. klasē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Skolēna uzņemšana 10. klasē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Skolēna uzņemšana 11. un 12. klasē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1