Skolēna uzņemšana Pļaviņu novada ģimnāzijā (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pļaviņu novada ģimnāzijā var noformēt iesniegumu skolēna uzņemšanai:
- Pamatizglītības programmā (kods 21011111),
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011),
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesnieguma saņemšanas dienā, izņēmuma gadījumos līdz mācību gada sākumam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pļaviņu novada dome
Kontaktinformācija: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 21.05.2020