Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pļaviņu novada ģimnāzijā var noformēt iesniegumu braukšanas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pļaviņu pilsētā – Rīgas ielā, Bebrulejas ielā, Gostiņos un Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pakalpojuma pieprasīšanas termiņš ir līdz katra gada 25. augustam (saņemšana līdz katra gada 1. septembrim).
Mācību gada laikā pēc nepieciešamības (braukšanas karte tiek sagatavota un izsniegta līdz nākošā mēneša 15. datumam).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada ģimnāzijā, Daugavas ielā 101, Pļaviņās,

Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120,

Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz skolas oficiālo e-pastu: skola@png.edu.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) iesnieguma iesniedzēja personas apliecinošs dokuments - jāuzrāda;
3) skolēna dzimšanas apliecība vai pase - jāuzrāda;
4) skolēna likumiskajam pārstāvim jāuzrāda apliecinošs dokuments interešu pārstāvēšanai (lēmums, pilnvara u.tml.).

Pakalpojuma pieprasīšanas termiņš ir līdz katra gada 25. augustam (saņemšana līdz katra gada 1. septembrim).
Mācību gada laikā pēc nepieciešamības (braukšanas karte tiek sagatavota un izsniegta līdz nākošā mēneša 15. datumam).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada ģimnāzija
Adrese: Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 28357322, 65133848, 29396
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada ģimnāzijā, Daugavas ielā 101, Pļaviņās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada ģimnāzija
Adrese: Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 28357322, 65133848, 29396
Fakss:
Cita kontaktinformācija: