Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pļaviņu novada ģimnāzijā var noformēt iesniegumu braukšanas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pļaviņu pilsētā – Rīgas ielā, Bebrulejas ielā, Gostiņos un Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pakalpojuma pieprasīšanas termiņš ir līdz katra gada 25. augustam (saņemšana līdz katra gada 1. septembrim).
Mācību gada laikā pēc nepieciešamības (braukšanas karte tiek sagatavota un izsniegta līdz nākošā mēneša 15. datumam).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums braukšanas kartes pieprasīšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1