Informācijas pieejamība par mūžizglītības iespējām
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Informācija par mūžizglītības iespējām (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Informācijas sniegšana par pieaugušo izglītības iestāžu piedāvājumu pašvaldībā, lai nodrošinātu iespēju izglītoties interesējošā jomā cilvēka dzīves garumā, piedāvātu iedzīvotājiem paaugstināt vai mainīt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām vajadzībām un interesēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Mutiski klātienē vienas darba dienas laikā, rakstiski - saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Privātpersona pieprasa informāciju klātienē, pa tālruni vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: 64860562
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts dome@madona.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa sniedz pieprasīto informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: 64860562
Fakss:
Cita kontaktinformācija: