Iesnieguma izskatīšana par uzņemšanu Latvijas zvērinātu advokātu skaitā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Zvērinātu advokātu padome
Īss apraksts:
Latvijas Zvērinātu advokātu padome izskata iesniedzēja iesniegumu par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā, kurā brīvā formā sniegta Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteiktā informācija un kas noformēts atbilstoši valstī pieņemtajai dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai, pārbauda iesniedzēja un tā sniegtās informācijas, tostarp par iegūto darba pieredzi, atbilstību Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteiktajām prasībām un pieņem rakstveida lēmumu par zvērināta advokāta pretendenta izsludināšanu atsauksmju sniegšanai pirms lēmuma pieņemšanas par pielaišanu pie zvērināta advokāta eksāmena kārtošanas / uzņemšanas zvērinātu advokātu skaitā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
25 gadu vecumu sasniegusi persona, LR pilsonis, ar nevainojamu reputāciju, ar saņemtu valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnē un iegūtu jurista kvalifikāciju, kā arī LR Advokatūras likuma 14.pantā noteiktu darba pieredzi konkrētā juridiskā amatā.
Termiņš:
Maksimālais iesnieguma izskatīšanas termiņš - 12 mēneši.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumi neizsludināt pretendentu atsauksmju sniegšanai / nepielaist pretendentu advokāta eksāmena kārtošanai / neuzņemt pretendentu zvērinātu advokātu skaitā ir pārsūdzami tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņem rakstveida lēmumu par personas uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā, pretendentam klātesot.
Brīdinājums
Visas procedūras tiek nodrošinātas rakstveida dokumentu formā; pretendentu iespējams uz padomes sēdi aicināt e-paziņojuma veidā.
Normatīvie akti
Latvijas Republikas Advokatūras likums
(Augstākā Padome; likumi; 21.05.1993)
Noteikumi par advokāta eksāmena maksu
(Ministru kabinets; noteikumi; 609; 24.07.2004)
Zvērināta advokāta eksāmena kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 227; 14.03.2009)
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Zvērinātu advokātu padome
Kontaktinformācija: LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME

Elizabetes iela 63-1, Rīga, LV-1050, Latvija

t. +371 67358487

e-pasts: padome@advokatura.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.07.2022