Pedagoga privātprakses sertifikāta pagarināšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Pedagogs, kuram bija izsniegts privātprakses sertifikāts uz trīs gadiem, var to pagarināt vēl uz trīs gadiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Privātprakses pedagogi, kuriem beidzies izsniegtā privātprakses pedagoga sertifikāta termiņš.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija lēmumu par sertifikāta pagarināšanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Izglītības kvalitātes valsts dienests Pedagoga privātprakses sertifikāta izsniegšana