Iesniegums (sūdzība) Izglītības kvalitātes valsts dienestam
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Mutisku un rakstisku iesniegumu (sūdzību) izskatīšana par izglītības procesa tiesiskumu, konsultāciju sniegšana par iespējamo / nepieciešamo rīcību dažādās ar izglītības procesu saistītās situācijās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Vecāki, pedagogi, izglītības iestādes, skolēni, studenti, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un citas personas, kuras interesē izglītības procesa tiesiskuma jautājumi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja iesnieguma rezultātā nepieciešams veikt pārbaudi, iegūt papildu informāciju, iesnieguma izskatīšanas termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments