Pedagoga privātprakses sertifikāta izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Lai nodarbotos ar privātpraksi (īstenotu savu izstrādāto autorprogrammu), pedagogam jāsaņem privātprakses sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Sertifikāts tiek izsniegts uz 3 gadiem ar iespēju to pagarināt.
Pēc privātprakses sertifikāta saņemšanas jāsaņem licence programmas īstenošanai (pašvaldībā, kurā programma tiek īstenota). Katra pašvaldība ir tiesīga noteikt savu samaksu;
Lai nodarbotos ar privātpraksi, jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai Valsts ieņēmumu dienestā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pedagogs, kas vēlas nodarboties ar privātpraksi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai saņemtu privātprakses sertifikātu, Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums, kam pievieno izglītības programmu, izglītību apliecinošus dokumentus (ja pedagoga dati nav ievadīti VIIS) un apliecību par valsts valodas prasmi (personām, kurām jākārto valsts valodas prasmes pārbaudījums, ja dati nav ievadīti VIIS).

Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Konsultācijas: Aiva Kenkle, tālr. 28608378.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas pārbaude un lēmuma pieņemšana
Iesniegtie dokumenti tiek apstrādāti, Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija izskata pretendenta iesniegumu un pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Informācijas ievade reģistrā
Informācija par pieņemto lēmumu tiek ievadīta publiskā Privātpraksē strādājošo pedagogu reģistrā https://www.viis.gov.lv/registri/pedagogi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli https://www.viis.gov.lv/registri/pedagogi