Pedagoga privātprakses sertifikāta izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Lai nodarbotos ar privātpraksi (īstenotu savu izstrādāto autorprogrammu), pedagogam jāsaņem privātprakses sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Sertifikāts tiek izsniegts uz 3 gadiem ar iespēju to pagarināt.
Pēc privātprakses sertifikāta saņemšanas jāsaņem licence programmas īstenošanai (pašvaldībā, kurā programma tiek īstenota). Katra pašvaldība ir tiesīga noteikt savu samaksu;
Lai nodarbotos ar privātpraksi, jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai Valsts ieņēmumu dienestā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pedagogs, kas vēlas nodarboties ar privātpraksi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Hipersaite