Pedagoga privātprakses sertifikāta izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Lai nodarbotos ar privātpraksi (īstenotu savu izstrādāto autorprogrammu), pedagogam jāsaņem privātprakses sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Sertifikāts tiek izsniegts uz 3 gadiem ar iespēju to pagarināt.
Pēc privātprakses sertifikāta saņemšanas jāsaņem licence programmas īstenošanai (pašvaldībā, kurā programma tiek īstenota). Katra pašvaldība ir tiesīga noteikt savu samaksu;
Lai nodarbotos ar privātpraksi, jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai Valsts ieņēmumu dienestā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pedagogs, kas vēlas nodarboties ar privātpraksi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Sertifikāta izsniegšana vai atteikums. Pārsūdzība: Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājam (Adrese: Izglītības kvalitātes valsts dienests, Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050).
Atgādinājums
Lai nodarbotos ar pedagoga privātpraksi (īstenotu paša izstrādātu autorprogrammu),
pedagogam jāapliecina sava izglītība un profesionālā kvalifikācija un kopumā jāveic 3 soļi:
1) Jāsaņem privātprakses uzsākšanas sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā – bezmaksas, izsniedz uz 3 gadiem;
2. Jāsaņem licence programmas īstenošanai (pašvaldībā, kurā programma tiek īstenota). Katra pašvaldība ir tiesīga noteikt savu samaksu;
3. Jāreģistrē saimnieciskā darbība VID.

Pedagogs privātpraksē ir tiesīgs īstenot tikai interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas, kuru apjoms nepārsniedz 160 nodarbības.
SERTIFIKĀTS – apliecina izglītības programmas atbilstību interešu izglītībai, kā arī pedagoga izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību izvēlētajai darbības jomai.
LICENCE – apliecina informāciju par īstenošanas vietu un apstākļiem.
Brīdinājums
Uz privātpraksē strādājošu pedagogu nedrīkst attiekties Izglītības likuma 50.panta 1.punktā un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā noteiktie ierobežojumi.

Privātprakses pakalpojumu drīkst sniegt tikai drošā, t.sk. epidemioloģiski drošā vidē.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Smilšu iela 7, LV-1050, Tālr. 67222504, E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 02.03.2023