Grozījumi izglītības iestādes reģistrācijas datos
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Pakalpojums tiek sniegts, ja izglītības iestādes datos notikušas izmaiņas un tādēļ jāizdara grozījumi Izglītības iestāžu reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes var dibināt valsts, pašvaldības, valsts augstskolas, fiziska persona, juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Grozījumi tiek ievadīti reģistrā 10 darba dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Pārsūdzība: Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājam (Adrese: Izglītības kvalitātes valsts dienests, Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050).

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT).
Atgādinājums
Izglītības iestādei ir pienākums 10 darbdienu laikā rakstiski informēt par reģistrā iekļauto ziņu, izglītības programmas īstenošanas vietas vai izglītības iestādes nolikuma izmaiņām, iesniedzot attiecīgo izmaiņu vai veikto grozījumu apliecinošus dokumentus.
Normatīvie akti
Augstskolu likums
(Saeima; likumi; 01.12.1995)
Izglītības likums
(Saeima; likumi; 01.06.1999)
Uzziņas par pakalpojumu
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Smilšu iela 7, LV-1050, Tālr. 67222504, E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.11.2022