Izziņas par esošo profesionālo statusu un labu reputāciju izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība
Īss apraksts:
Latvijas Ārstniecības personu profesionālā organizāciju savienība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai izsniedz izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju, ietverot visu nepieciešamo informāciju par pamatizglītību, specializāciju, reģistrāciju un labu reputāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārstniecības personas
Termiņš:
Izziņa par esošo profesionālo statusu un labu reputāciju tiek izsniegta 15 dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pieprasītā dokumenta sagatavošanai nav nepieciešams veikt papildu pārbaudi vai pieprasīt papildu ziņas no citām iestādēm.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Persona aizpilda pieteikuma formu, pievienojot nepieciešamus dokumentus;
- pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
- ārstniecības personas diploma kopija (jāuzrāda oriģināls);
- pēcdiploma izglītību apliecinoša dokumenta/-u kopiju (jāuzrāda oriģināls), izziņa no darba vietas/-ām par darba laiku kā ārstniecības personai,  sertifikāti par kursu apmeklējumu u.c.);

   Nepieciešami dokumenti tikai par izglītību, kas iegūta pirms pirmā sertifikāta piešķiršanas konkrētajā specialitātē.
- ārstniecības personas sertifikāta/-u kopija (jāuzrāda oriģināls);
- izziņas oriģināls no darba vietas par darbu specialitātē pēdējo 5 gadu laikā, ja kāds no izglītības dokumentiem iegūts pirms 2004. gada 1. maija;
- izziņas kopija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par administratīviem un krimināliem pārkāpumiem (http://www.ic.iem.gov.lv) (jāuzrāda oriģināls);
- vārda, uzvārda maiņas apliecinājuma kopija, ja kāds no dokumentiem izsniegts pirms vārda, uzvārda maiņas (jāuzrāda oriģināls).
Iesniedzams dokuments: Iesniegums kvalifikācijas atzīšanai
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
2. solis / Maksājuma veikšana
Jāveic maksājums - dokumentu     izsniegšanai     ārstniecības personām par viņu     profesionālās     kvalifikācijas     atzīšanai     ārvalstīs 100 EUR (saskaņā ar LĀPPOS maksas pakalpojumu cenrādi).  


REKVIZĪTI:
Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība
Reģ.Nr. 40008031704
Miera iela 28-3, Rīga, LV – 1001
SEB Banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV10UNLA0002009469115
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saziņa
Sazināties ar Latvijas Ārstniecības Personu profesionālo organizāciju savienības valdes locekli  profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība