Izziņas par esošo profesionālo statusu un labu reputāciju izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība
Īss apraksts:
Latvijas Ārstniecības personu profesionālā organizāciju savienība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai izsniedz izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju, ietverot visu nepieciešamo informāciju par pamatizglītību, specializāciju, reģistrāciju un labu reputāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārstniecības personas
Termiņš:
Izziņa par esošo profesionālo statusu un labu reputāciju tiek izsniegta 15 dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pieprasītā dokumenta sagatavošanai nav nepieciešams veikt papildu pārbaudi vai pieprasīt papildu ziņas no citām iestādēm.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2