Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārstniecības personām
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība
Īss apraksts:
Latvijas Ārstniecības Personu profesionālo organizāciju savienība  izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības ārstniecības personu  reglamentētās profesijās: ārsta palīgs, fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds, tehniskais ortopēds, podologs, radiogrāfers, radiologa asistents, masieris, kosmētiķis, mākslu terapeits, zobu tehniķis, uztura speciālists.

Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai vispirms jāvēršas  Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv) (turpmāk – AIC), kurā tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti un praktiskās apmācības ilgums ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā. AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām (turpmāk — informācijas institūcijas izziņa) un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienībai lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārstniecības personas
Termiņš:
Lēmumu pieņem ne vēlāk kā:
- triju mēnēsu laikā;
- četru mēnešu laikā;
- sešu mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas.
- īslaicīgai profesionālai darbībai Latvijā - no visu dokumentu iesniegšanas no divām nedēļām līdz četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Akadēmiskā informācijas centrā (turpmāk – AIC)  un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti.
AIC pēc visu pretendenta kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavoto izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām nosūta Latvijas Māsu asociācija  izvērtēšanai lēmuma pieņemšanai.
www.aic.lv
Akadēmiskā informācijas centra kontaktinformācija:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga
apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Tālr.:   (+371) 67225155
E-pasts: aic@aic.lv

Īslaicīgai (!) profesionālai darbībai Latvijā - personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski jāiesniedz veidlapa „Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu  māsas (medicīnas māsa), ārsta palīga, māsas palīga, zobārsta asistenta reglamentētajā profesijā” un klāt pievienoti dokumenti.

Eiropas profesionālā karte –ārstniecības personas profesijā (funkcionālais speciālists - fizioterapeits):

Lai pieteiktos Eiropas profesionālai kartei ārstniecības personai  ir  jāaizpilda pieteikuma formu IMI sistēmā.

Saite: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_lv.htm

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā
Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu (Angļu valodā)
Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu (Latviešu valodā)
Eiropas profesionālā karte
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

- ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kurām piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja persona vēlas veikt pastāvīgu profesionālo darbību Latvijas Republikā;

- ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kurām piemēro vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi;

- ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pretendē persona, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvusi mītnes valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts.

- īslaicīgai (!) profesionālai darbībai Latvijā - no visu dokumentu iesniegšanas no divām nedēļām līdz četriem mēnešiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība