Ārstniecības personu resertifikācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība
Īss apraksts:
Resertifikācija tiek veikta pamatspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kas noteikta normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību ietvertajā ārstniecisko un diagnostisko metožu klasifikatorā. Resertifikācija ir sertifikāta piešķiršana noteiktajā kārtībā bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas. Ārstniecības personu resertifikāciju veic Latvijas Ārstniecību persono profesionālo organizāciju savienības Sertifikācijas padomes apstiprinātas profesionālo asociāciju sertifikācijas komisijas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Sertificētas ārstniecības personas: ārsta palīgs, fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds, tehniskais ortopēds, mākslu terapeits, uztura speciālists, podologs, kosmētiķis, masieris, radiologa asistents, radiogrāferis, laboratorijas speciālists, zobu tehniķis, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā un sertificētas ārstniecības atbalsta personas - logopēds.
Termiņš:
Ārstniecības persona, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām, iesniedz sertifikācijas institūcijā vai sertifikācijas komisijā iesniegumu un resertifikācijas dokumentus.

Paziņojums

Saskaņā ar 2020.gada 25.aprīļa  “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.”
Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Resertificējamā ārstniecības persona aizpilda resertifikācijas lapu, saņem visus nepieciešamus vērtējumus un rekomendācijas (paraksti, zīmogi). Pievienojot nepieciešamus dokumentus.
Iesniedzams dokuments: Resertificējamās personas iesniegums
Iesniedzams dokuments: Resertifikācijas lapa
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
2. solis / Maksājuma veikšana
Jāveic maksājums EUR 48.38, maksājuma mērķī norādot "Maksa par resertifikāciju" un resertificējamās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un speciālitāti kurā tiek veikta resertifikācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība