Eiropas profesionālā karte darbam ārvalstīs kalnu gida profesijā
Izvēlētā organizācija: Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs"
Īss apraksts:
Ja persona Latvijā ir ieguvusi kalnu gida profesionālo kvalifikāciju un pastāvīgi vai īslaicīgi vēlas strādāt par kalnu gidu ārvalstī, kurā šī profesija ir reglamentēta, viņai ir nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Gadījumos, kad valsts, kurā persona strādās, ir cita ES dalībvalsts, ir iespējams izvēlēties alternatīvu un vienkāršāku risinājumu - Eiropas profesionālās kartes saņemšanu. Lai pieteiktos Eiropas profesionālajai kartei, personai Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI) jāizveido sava personiskā lieta, t.sk. augšupielādējot visus prasītos dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas strādāt ārvalstīs kalnu gida profesijā, ja attiecīgajā valstī (ES vai citā EEZ valstī) šī profesija ir reglamentēta.
Termiņš:
Vienas nedēļas laikā tiek apstiprināta pieteikuma saņemšana un, ja nepieciešams, tiek nosūtīts pieprasījums iesniegt trūkstošos dokumentus, kā arī informācija par samaksu. Lēmumu pieņem triju nedēļu laikā pēc iepriekšminētā apstiprinājuma vai trūkstošo dokumentu iesniegšanas.
Ja uzņemošā valsts nolemj veikt kvalifikācijas pārbaudi vai ārvalstīs plānojat strādāt pastāvīgi, lēmums jāpieņem trīs mēnešu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieteikuma iesniegšana
Lai pieteiktos Eiropas profesionālajai kartei, persona IMI sistēmā izveido savu profilu, izveido un iesniedz pieteikumu, kā arī augšupielādē kopijas no dokumentiem, kas apliecina:
pilsonību;
personas tiesības strādāt par kalnu gidu;
profesionālo kvalifikāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
2. solis / Eiropas profesionālās kartes saņemšana
Kad pieteikums ir apstiprināts, persona e-pastā par to saņem informāciju un var lejuplādēt Eiropas profesionālo karti no IMI sistēmas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus