Eiropas profesionālā karte darbam ārvalstīs kalnu gida profesijā
Izvēlētā organizācija: Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs"
Īss apraksts:
Ja persona Latvijā ir ieguvusi kalnu gida profesionālo kvalifikāciju un pastāvīgi vai īslaicīgi vēlas strādāt par kalnu gidu ārvalstī, kurā šī profesija ir reglamentēta, viņai ir nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Gadījumos, kad valsts, kurā persona strādās, ir cita ES dalībvalsts, ir iespējams izvēlēties alternatīvu un vienkāršāku risinājumu - Eiropas profesionālās kartes saņemšanu. Lai pieteiktos Eiropas profesionālajai kartei, personai Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI) jāizveido sava personiskā lieta, t.sk. augšupielādējot visus prasītos dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas strādāt ārvalstīs kalnu gida profesijā, ja attiecīgajā valstī (ES vai citā EEZ valstī) šī profesija ir reglamentēta.
Termiņš:
Vienas nedēļas laikā tiek apstiprināta pieteikuma saņemšana un, ja nepieciešams, tiek nosūtīts pieprasījums iesniegt trūkstošos dokumentus, kā arī informācija par samaksu. Lēmumu pieņem triju nedēļu laikā pēc iepriekšminētā apstiprinājuma vai trūkstošo dokumentu iesniegšanas.
Ja uzņemošā valsts nolemj veikt kvalifikācijas pārbaudi vai ārvalstīs plānojat strādāt pastāvīgi, lēmums jāpieņem trīs mēnešu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Maksa par Eiropas profesionālās kartes saņemšanu ir EUR 80.
Brīdinājums
Uzņemošās valsts kompetentā iestāde ir tiesīga veikt kvalifikācijas pārbaudi (šādu pārbaudi var veikt, ja profesija ir saistīta ar sabiedrības veselības vai drošības apdraudējumu).
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs"
Kontaktinformācija: Juridiskā adrese:
Rīga, Vaļņu 2, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.10.2020