Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs pedagoga profesijā
Izvēlētā organizācija: Izglītības un zinātnes ministrija
Īss apraksts:
Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pedagoga profesijā un kuri vēlas strādāt pedagoga profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:
1) personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā pedagoga profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
2) personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā pedagoga profesijā;
3) ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz ministrjā rakstisku iesniegumu (pieprasījumu) un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītības un zinātnes ministrija
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67047850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesniegumā norādītā informācija
Iesniegumā (pieprasījumā) norāda:
1. personas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi;
2. profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā (norāda izglītības dokumentus, profesionālās kvalifikācijas dokumentus vai citus dokumentus, kas šīs tiesības apliecina);
3. dokumenta pieprasīšanas mērķi (piem.; profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pedagoga profesijā);
4. profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu;
5. institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītības un zinātnes ministrija
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67047850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Informācijas saturs
informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā (samaksa veidojas summējot šos punktus):
personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;

personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;

ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītības un zinātnes ministrija
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67047850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki