Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs pedagoga profesijā
Izvēlētā organizācija: Izglītības un zinātnes ministrija
Īss apraksts:
Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pedagoga profesijā un kuri vēlas strādāt pedagoga profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:
1) personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā pedagoga profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
2) personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā pedagoga profesijā;
3) ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Izglītības un zinātnes ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, Vaļņu iela 2, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.07.2020