Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārstniecības personām
Izvēlētā organizācija: Latvijas Māsu Asociācija
Īss apraksts:
Latvijas Māsu asociācija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības māsas (medicīnas māsa) un zobārstniecības māsas reglamentētā profesijā.

Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai vispirms jāvēršas  Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv) (turpmāk – AIC), kurā tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti un praktiskās apmācības ilgums ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā. AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām (turpmāk — informācijas institūcijas izziņa) un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Latvijas Māsu asociācijai  , lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība

Īslaicīgai (!) profesionālai darbībai Latvijā:
Māsas (medicīnas māsa) un vecmātes, kas vēlas  pirmo reizi uzsāk sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā (turpmāk – pretendents) par to paziņo Veselības inspekcijai, iesniedzot deklarāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lēmumu pieņem ne vēlāk kā:
-  triju mēnēsu laikā;
- četru mēnešu laikā;
- sešu mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas.
- īslaicīgai profesionālai darbībai Latvijā - no visu dokumentu iesniegšanas no divām nedēļām līdz četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Akadēmiskā informācijas centrā (turpmāk – AIC)  un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti.
AIC pēc visu pretendenta kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavoto izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām nosūta Latvijas Māsu asociācija  izvērtēšanai lēmuma pieņemšanai.
www.aic.lv
Akadēmiskā informācijas centra kontaktinformācija:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga
apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Tālr.:   (+371) 67225155
E-pasts: aic@aic.lv


Īslaicīgai (!) profesionālai darbībai Latvijā - personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski jāiesniedz veidlapa „Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu  māsas (medicīnas māsa), ārsta palīga, māsas palīga, zobārsta asistenta reglamentētajā profesijā” un klāt pievienoti dokumenti.

Eiropas profesionālā karte – māsas profesijā:

Lai pieteiktos Eiropas profesionālai kartei māsai ir  jāaizpilda pieteikuma formu IMI sistēmā. https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_lv.htm

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā  
Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu
Eiropas profesionālā karte
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

- ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kurām piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja persona vēlas veikt pastāvīgu profesionālo darbību Latvijas Republikā;

- ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kurām piemēro vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi;

- ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pretendē persona, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvusi mītnes valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts.

- īslaicīgai (!) profesionālai darbībai Latvijā - no visu dokumentu iesniegšanas no divām nedēļām līdz četriem mēnešiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29363312
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki