Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārstniecības personām
Izvēlētā organizācija: Latvijas Māsu Asociācija
Īss apraksts:
Latvijas Māsu asociācija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības māsas (medicīnas māsa) un zobārstniecības māsas reglamentētā profesijā.

Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai vispirms jāvēršas  Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv) (turpmāk – AIC), kurā tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti un praktiskās apmācības ilgums ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā. AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām (turpmāk — informācijas institūcijas izziņa) un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Latvijas Māsu asociācijai  , lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība

Īslaicīgai (!) profesionālai darbībai Latvijā:
Māsas (medicīnas māsa) un vecmātes, kas vēlas  pirmo reizi uzsāk sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā (turpmāk – pretendents) par to paziņo Veselības inspekcijai, iesniedzot deklarāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lēmumu pieņem ne vēlāk kā:
-  triju mēnēsu laikā;
- četru mēnešu laikā;
- sešu mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas.
- īslaicīgai profesionālai darbībai Latvijā - no visu dokumentu iesniegšanas no divām nedēļām līdz četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Ja profesionālā kvalifikācija netiek atzīta, Latvijas Māsu asociācija  informē pretendentu un AIC par personai nepieciešamo papildus apmācības ilgumu, saturu un izglītības iestādi, kurā papildus apmācību ir iespējams apgūt. Pretendentam ir tiesības uzreiz kārtot kvalifikācijas atbilstības pārbaudi.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Direktīva 2005/36/EK
(Eiropas Komisija; direktīva; 0; 07.09.2005)
Ārstniecības likums
(Saeima; likumi; 0; 01.10.1997)
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Māsu Asociācija
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.09.2021