Profesionālas kvalifikācijas īslaicīga atzīšana darbam LR
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ārstu biedrība
Īss apraksts:
Ārsti un zobarsti no ES valstīm profesionālos pakalpojumus var sniegt īslaicīgi. Ja Eiropas Savienības pilsonis ar ES iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārsti un zobārsti.
Termiņš:
Latvijas Ārstu biedrība izsniedz atļauju īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai un kvalifikācijas pārbaudes rezultātu un paziņo mēneša laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas. Ja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs nav pievienojis deklarācijai visus nepieciešamos dokumentus vai ir jāpieprasa papildu informācija no viņa mītnes valsts, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem pēc deklarācijas saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Ārsti no ES valstīm profesionālos pakalpojumus var sniegt īslaicīgi. Ja Eiropas Savienības pilsonis ar ES iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā),šai personai jāveic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī. Lai saņemtu īslaicīgo reģistrācijas apliecību (uz vienu gadu), ārstam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

Deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, kas aizpildīta valsts valodā (var saņemt LĀB birojā pie sekretāres);
Personu apliecinoša dokumenta kopiju un pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju (ja tā nav norādīta personu apliecinošā dokumentā), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
Dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), vai notariāli apliecinātu attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
Mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus) vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā;
Mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
Dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu (C1 līmenis);
Pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā.
Dokumentus, kas apliecina profesionālās darbības apdrošināšanu, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā.
Ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta, dokumentu vai notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta atvasinājumu (norakstu, izrakstu vai kopiju), kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā pretendenta mītnes valstī vai citā ES dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
Ministru kabineta noteikumi Nr. 168
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Ārstu biedrība
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29179248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saziņa
Lēmumu pieņem Latvijas Ārstu biedrības izglītības komisija. Ja nepieciešami papildus dokumenti, Latvijas Ārstu biedrības eksperts sazinās ar pretendentu.

Sazināties ar Latvijas Ārstu biedrības eksperti profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Ārstu biedrība
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29179248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki