Profesionālas kvalifikācijas īslaicīga atzīšana darbam LR
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ārstu biedrība
Īss apraksts:
Ārsti un zobarsti no ES valstīm profesionālos pakalpojumus var sniegt īslaicīgi. Ja Eiropas Savienības pilsonis ar ES iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārsti un zobārsti.
Termiņš:
Latvijas Ārstu biedrība izsniedz atļauju īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai un kvalifikācijas pārbaudes rezultātu un paziņo mēneša laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas. Ja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs nav pievienojis deklarācijai visus nepieciešamos dokumentus vai ir jāpieprasa papildu informācija no viņa mītnes valsts, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem pēc deklarācijas saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Direktīva 2005/36/EK
(Eiropas Savienība; direktīva; 0; 30.09.2005)
Ārstniecības likums
(Saeima; likumi; 0; 01.10.1997)
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Ārstu biedrība
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 16.09.2021