Dokumentu izsniegšana profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ārstu biedrība
Īss apraksts:
Latvijas Ārstu biedrība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai izsniedz izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju, ietverot visu nepieciešamo informāciju par pamatizglītību, specializāciju, reģistrāciju un labu reputāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārsti un zobārsti.
Termiņš:
Izziņa par esošo profesionālo statusu un labu reputāciju tiek izsniegta 15 dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pieprasītā dokumenta sagatavošanai nav nepieciešams veikt papildu pārbaudi vai pieprasīt papildu ziņas no citām iestādēm.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Persona aizpilda pieteikuma formu, pievienojot nepieciešamus dokumentus;
- pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
- ārsta/zobārsta diploma kopija (jāuzrāda oriģināls);
- pēcdiploma izglītību apliecinoša dokumenta/-u kopiju (jāuzrāda oriģināls)(rezidentūras diploms,
internatūras, ordinatūras apliecības, izziņa no darba vietas/-ām par darba laiku kā ārstam stažierim, sertifikāti par kursu apmeklējumu u.c.);

   Nepieciešami dokumenti tikai par izglītību, kas iegūta pirms pirmā sertifikāta piešķiršanas konkrētajā specialitātē.
- ārsta speciālista/zobārsta speciālista sertifikāta/-u kopija (jāuzrāda oriģināls);
- izziņas oriģināls no darba vietas par darbu specialitātē pēdējo 5 gadu laikā, ja kāds no izglītības dokumentiem iegūts pirms 2004. gada 1. maija;
- izziņas kopija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par administratīviem un krimināliem pārkāpumiem (http://www.ic.iem.gov.lv) (jāuzrāda oriģināls);
- vārda, uzvārda maiņas apliecinājuma kopija, ja kāds no dokumentiem izsniegts pirms vārda, uzvārda maiņas (jāuzrāda oriģināls).
Informācija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Ārstu biedrība
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29179248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Maksājuma veikšana
Jāveic maksājums:
- Dokumentu     izsniegšanai     ārstiem     un     zobārstiem     viņu     profesionālās     kvalifikācijas     atzīšanai     ārvalstīs bez     profesionālās     pieredzes  
apliecināšanas - 45,67 euro
- Dokumentu     izsniegšanai     ārstiem     un     zobārstiem     viņu     profesionālās     kvalifikācijas     atzīšanai     ārvalstīs ar     profesionālās     pieredzes  
apliecināšanu     - 83,26  euro  (ja    kāds    no    izglītības    dokumentiem    iegūts    pirms    2004. gada    1.maija)


Maksājuma summa veidojas no sekojošiem punktiem:

15,46 euro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju

30,21 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ.

37,59 euro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;- Papildus    dokumenta    izsniegšana    angļu    valodā  - 14,50 euro
- Papildus katra nākamā dokumenta  eksemplāra   sagatavošana  -  4,20 euro (par    vienu    eksemplāru)

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV27HABA0551035992836
Kods: HABALV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Ārstu biedrība
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29179248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Saziņa
Sazināties ar Latvijas Ārstu biedrības eksperti profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Ārstu biedrība
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29179248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki