Dokumentu izsniegšana profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ārstu biedrība
Īss apraksts:
Latvijas Ārstu biedrība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai izsniedz izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju, ietverot visu nepieciešamo informāciju par pamatizglītību, specializāciju, reģistrāciju un labu reputāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārsti un zobārsti.
Termiņš:
Izziņa par esošo profesionālo statusu un labu reputāciju tiek izsniegta 15 dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pieprasītā dokumenta sagatavošanai nav nepieciešams veikt papildu pārbaudi vai pieprasīt papildu ziņas no citām iestādēm.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums kvalifikācijas atzīšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums kvalifikācijas atzīšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Hipersaite
Papildus informācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Informācija
Papildus informācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1