Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1. pamatdarbības "Jaunatnes līdzdalības projekti"
Izvēlētā organizācija: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Īss apraksts:
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē.
Jaunatnes līdzdalības projektu iespējams īstenot valsts vai starptautiskā līmenī. Projekta iecerei jābūt vērstai uz vismaz vienu no šiem mērķiem:
- iesaistīšanās pilsoniskajā sabiedrībā;
- Eiropas vērtību stiprināšana;
- digitālo prasmju pilnveide un medijpratības veicināšana;
- dialogs starp jauniešiem un lēmumpieņēmējiem.
Papildu informācija pieejama interneta vietnē: https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/jaunatnes-lidzdalibas-projekti/
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas (līguma slēgšanai par dotācijas saņemšanu jebkurā gadījumā būs nepieciešams piesaistīt juridisku personu).
Termiņš:
Līdz 18.05.2021. plkst. 13:00 pēc Rīgas laika
Līdz 05.10.2021. plkst. 13:00 pēc Rīgas laika
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
JSPA pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Izglītības un zinātnes ministrijā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 863; 01.01.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Kontaktinformācija: Rīga, Merķeļa iela 11
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.07.2022