Pieteikšanās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu organizētām bērnu un jauniešu nometnēm
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja vecāks vēlas pieteikt savu bērnu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu (turpmāk – iestāde) organizētajās dienas atklātajās nometnēs, to var veikt, aizpildot elektronisku pieteikumu Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls). Vecāks autorizējas portālā, izmantojot pašvaldības piešķirto lietotājvārdu un paroli, lietotājvārdu un paroli kādā no interneta bankām vai ar elektronisko parakstu.
Portālā nometnēm var pieteikt tikai savu bērnu saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem.
Vecāka un bērna statuss, kā arī atbilstība nometnes nosacījumiem, piemēram, bērna vecuma atbilstība tiek pārbaudīta automātiski, sinhronizējot datus ar Iedzīvotāju reģistru un Valsts izglītības informācijas sistēmu pieteikuma veidošanas brīdī.
Vecāki pēc autorizēšanās portālā aizpilda pieteikumu un reģistrē to, sekojot norādēm portālā.
Ja bērnam tiek nodrošināta vieta nometnē, tad sistēma sagatavo un uz vecāka norādīto e-pastu nosūta līguma par dalībnieka uzņemšanu nometnē projektu un nometnes līdzfinansējuma maksājuma kvīti (ja attiecināms).
Ja vecāki vēlas atsaukt savu pieteikumu nometnei, mainīt savu kontaktinformāciju: tālruni vai e-pasta adresi, to var izdarīt pēc autorizēšanās portālā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Viens no bērna vecākiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērna vecāks autorizējas Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā eriga.lv, izvēlas attiecīgo pakalpojumu un piesaka bērnu izvēlētajai nometnei. Informācija par nometnēm pieejama arī interneta vietnē https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/brivais-laiks/nometnes.
Nometnei var pieteikt bērnu, ja:
1) bērna deklarētā dzīvesvietas adrese ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai bērns mācās kādā no Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm;
2) bērns apguvis pirmsskolas izglītības programmu vai sasniedzis 7 gadu vecumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Pieteikšanās bērnu un jauniešu nometnēm
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Nometnes tiek organizētas ar vecāku līdzmaksājumu. Informācija par līdzmaksājuma apmēru tiek norādīta katras nometnes aprakstā. Bērna vecākam, saņemot līdzfinansējuma maksājuma kvīti, tā jāapmaksā kvītī un līgumā noteiktajā termiņā, pārskaitot līdzmaksājumu uz kvītī norādīto kontu, maksājuma mērķi norādot maksājuma identifikācijas kodu (norādīts kvītī), bērna vārdu, uzvārdu, bērna personas kodu un nometnes nosaukumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Vecāks, sekojot norādēm e-pakalpojumā, veic bērna pieteikšanu izvēlētajās nometnēs, savā e-pastā saņem līguma par bērna dalību nometnē projektu un kvīti par lidzmaksājumu, ja nometnei paredzēts vecāka līdzmaksājums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus