Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programma
Izvēlētā organizācija: Daugavpils novada dome
Īss apraksts:
Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmas mērķis ir veicināt Daugavpils novada skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot iespēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas, rast izpratni par profesijām un gūt pirmo praktisko pieredzi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā un, kuri mācās Daugavpils novada pašvaldības  izglītības iestādēs. Skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā, bet kuri mācās citu pašvaldību  izglītības iestādēs, tiek nodarbināti pēc Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs Skolēnu nodarbināšanas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Programmas laika periods: jūnijs - augusts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Skolēna pieteikums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1