Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana izglītības iestādē (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Ņemot vērā personas iesniegumā norādīto informāciju.
Izvēlētā teritorija:
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vecāks ar iesniegumu vēršas izvēlētajā izglītības iestādē. Uzņemšanas kārtība interešu un profesionālās izglītības iestādēs un vidējās izglītības klašu grupās noteikta konkrētās izglītības iestādes iekšējos noteikumos. Uzsākot mācības pirmsskolā un 1.klasē, iesniegumam klāt pievieno ģimenes ārsta izsniegto Bērna medicīnisko karti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola
Aronas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"
Barkavas pamatskola
Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
Bērzaunes pamatskola
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bērns/skolēns uzsāk izglītības ieguvi izvēlētajā izglītības iestādē izvēlētajā vai ieteiktajā izglītības programmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus