Izziņas izsniegšana par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Izziņas pieprasīšana
E-pasts - Elektroniski parakstīts iesniegums jānosūta uz e-pastu dome@madona.lv;
Klātiene - Iesniegums jāiesniedz personīgi Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Madonas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki
E-pasts pasts@madona.lv
2. solis / Izziņas izsniegšana
E-Pasts - Ja iesniegumā norādīta e-pasta adrese un vēlme saņemt izziņu kā elektronisko dokumentu e-pastā, tā tiek sagatavota, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīta pa e-pastu tikai bērna likumiskajiem pārstāvjiem vai viņu pilnvarotām personām;
Klātiene - Ja pieprasītā informācija satur ierobežotas pieejamības informāciju, tā tiek izsniegta Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki
E-pasts pasts@madona.lv