Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Nav noteikts.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu licenci, privātpersonai, kas vēlas īstenot interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu, Madonas novada pašvaldībā jāiesniedz rakstisks iesniegums, programma (ar pielikumiem).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Madonas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: 64860562
Fakss:
Cita kontaktinformācija: