Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Pieteikto programmu izvērtēšana notiek katra mēneša otrajā nedēļā. Informāciju par licencēšanas komisijas sēdes datumu tiek publicēta tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļā “Interešu izglītība” 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms plānotā komisijas sēdes datuma. Licences pieprasītājam dokumenti pašvaldībā jāiesniedz ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieteikuma iesniegšana
Sagatavot un iesniegt nepieciešamo dokumentāciju:
1) pieteikumu, kurā norāda licences pieprasītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kontakta personu, programmas nosaukumu un veidu, programmas realizēšanas vietu;
2) apliecinājumu no vietas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja par programmas īstenošanai paredzētās vietas nodrošinājumu;
3) licencējamo programmu datorrakstā valsts valodā;
4) izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piekto daļu personām, kas īsteno interešu izglītības programmu bērniem un jauniešiem, izņemot Olaines novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@olaine.lv
2. solis / Licences saņemšana
Pēc Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sniegtā lēmuma, licences var izņemt Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zemgales ielā 33, 1.stāvā, Olainē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki