Profesionālās izglītības programmas akreditācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Vismaz reizi sešos gados izglītības programmai jāiziet akreditācijas (izglītības kvalitātes novērtēšanas) process. Izglītības programmas akreditācija ir tiesību iegūšana izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi. Izglītības programmu akreditācija var notikt vienlaikus ar izglītības iestādes akreditācijas procesu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
80
Termiņš:
Iesniegums par akreditāciju jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus līdz iepriekšējās akreditācijas termiņa beigām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms akreditācijas termiņa beigām vai vēlamā izglītības programmas akreditācijas laika iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestam ar dibinātāju saskaņotu akreditācijas iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Akreditācijas organizēšana
Izglītības kvalitātes valsts dienests, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pieejamo informāciju organizē akreditāciju, informē izglītības iestādi un dibinātāju par ekspertu komisijas sastāvu un tās darba sākumu izglītības iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Akreditācijas norise izglītības iestādē
Ekspertu komisija novērtē izglītības kvalitāti izglītības iestādē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Ekspertu komisijas ziņojuma sagatavošana un iesniegšana Izglītības kvalitātes valsts dienestam
Ekspertu komisija sagatavo ekspertu komisijas ziņojumu par akreditācijas rezultātiem un iesniedz to Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Ekspertu komisijas ziņojums tiek publiskots Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā (https://ikvd.gov.lv/akreditacija-vaditaja-novertesana/akreditacijas-ekspertu-komisija-un-zinojumi/)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
5. solis / Lēmuma pieņemšana un informācijas ievade publiskā reģistrā
Izglītības kvalitātes valsts dienests pieņem lēmumu par izglītības programmas akreditāciju vai akreditācijas atteikumu; Informācija par akreditāciju tiek ievadīta VIIS. Lēmums par akreditācijas atteikumu tiek nosūtīts izglītības iestādei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli https://www.viis.gov.lv/registri/iestades