Profesionālās izglītības programmas akreditācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Vismaz reizi sešos gados izglītības programmai jāiziet akreditācijas (izglītības kvalitātes novērtēšanas) process. Izglītības programmas akreditācija ir tiesību iegūšana izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi. Izglītības programmu akreditācija var notikt vienlaikus ar izglītības iestādes akreditācijas procesu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
80
Termiņš:
Iesniegums par akreditāciju jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus līdz iepriekšējās akreditācijas termiņa beigām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Pārsūdzība: Izglītības un zinātnes ministrijai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija).
Atgādinājums
Izglītības programma akreditējama divu gadu laikā no tās īstenošanas uzsākšanas dienas un ne retāk kā reizi sešos gados. Valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi var izsniegt tikai akreditētās programmās.
Brīdinājums
Ja izglītības programmas īstenošanā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, Izglītības kvalitātes valsts dienests, pamatojoties uz iestādes dibinātāja vai Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu, var pieņemt lēmumu par izglītības programmas ārkārtas akreditāciju.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Smilšu iela 7, LV-1050, Tālr. 67222504, E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 06.10.2022