Pedagoga privātprakses sertifikāta pagarināšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Pedagogs, kuram bija izsniegts privātprakses sertifikāts uz trīs gadiem, var to pagarināt vēl uz trīs gadiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Privātprakses pedagogi, kuriem beidzies izsniegtā privātprakses pedagoga sertifikāta termiņš.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija lēmumu par sertifikāta pagarināšanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi