Pedagoga privātprakses sertifikāta pagarināšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Pedagogs, kuram bija izsniegts privātprakses sertifikāts uz trīs gadiem, var to pagarināt vēl uz trīs gadiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Privātprakses pedagogi, kuriem beidzies izsniegtā privātprakses pedagoga sertifikāta termiņš.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija lēmumu par sertifikāta pagarināšanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Sertifikāta pagarināšana vai atteikums. Pārsūdzība: Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājam (Adrese: Izglītības kvalitātes valsts dienests, Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050).
Atgādinājums
Privātprakses sertifikāts jāsaņem jebkuram pedagogam, kurš īsteno izglītības programmu, nodarbojas ar izglītojamo mācīšanu ārpus izglītības iestādes. Lai privātprakses pedagogs varētu īstenot pieaugušo neformālās izglītības vai interešu izglītības programmu, jāsaņem licence pašvaldībā.
Brīdinājums
Lai nodarbotos ar privātpraksi, pedagogam jābūt VID reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam. Uz privātpraksē strādājošu pedagogu nedrīkst attiekties Izglītības likuma 50.panta 1.punktā un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā noteiktie ierobežojumi

Privātprakses pakalpojumu drīkst sniegt tikai drošā, t.sk. epidemioloģiski drošā vidē.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Smilšu iela 7, LV-1050, Tālr. 67222504, E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 02.03.2023