Vispārējās izglītības iestādes vai profesionālās izglītības iestādes akreditācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Vismaz reizi sešos gados gan vispārējās izglītības iestādei, gan profesionālās izglītības iestādei jāiziet akreditācijas (izglītības kvalitātes novērtēšanas) process. Izglītības iestādi var akreditēt vienlaikus ar izglītības programmu vai atsevišķi (t.sk. atkarībā no iestādes veida un iepriekšējās akreditācijas rezultātiem)
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Vispārējās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes
Maksimālais termiņš (darba dienās):
80
Termiņš:
Iesniegums par akreditāciju jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus līdz iepriekšējās akreditācijas termiņa beigām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Lēmums par akreditāciju vai atteikumu. Pārsūdzība: Izglītības un zinātnes ministrijai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija).
Atgādinājums
Izglītības iestādes akreditācija veicama piecu gadu laikā no izglītības iestādes darbības uzsākšanas dienas.
Brīdinājums
Ja izglītības iestādes darbībā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, Izglītības kvalitātes valsts dienests, pamatojoties uz izglītības iestādes dibinātāja vai Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu, var pieņemt lēmumu par izglītības iestādes ārkārtas akreditāciju.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Smilšu iela 7, LV-1050, Tālr. 67222504, E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 09.02.2023