Vispārējās izglītības programmu licencēšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Izglītības iestāde ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc izglītības programmas licencēšanas. Lai licencētu vispārējās izglītības programmu, t.sk. starptautisku izglītības programmu izglītības iestādei jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā informācija vai dokumenti (starptautiskas izglītības programmas licencēšanai dokumenti, kas apliecina starptautiskas izglītības programmas atzīšanu attiecīgajā valstī / Eiropas skolu augstākās valdes / Starptautiskā bakalaurāta organizācijas atzinums).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmumu par licencēšanu vai atteikumu Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) pieņem mēneša laikā pēc izglītības iestādes iesnieguma un dokumentu saņemšanas (informācijas ievades VIIS) vai divu mēnešu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments