Izglītības iestādes reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Izglītības programmas drīkst īstenot tikai reģistrētas izglītības iestādes. Pakalpojums tiek sniegts, lai izglītības iestāde varētu tiesiski veidot un īstenot izglītības programmas (izņemot gadījumu, ja institūcija īsteno tikai pieaugušo neformālās izglītības vai interešu izglītības programmas).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes var dibināt valsts, pašvaldības, valsts augstskolas, fiziska persona, juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmumu par izglītības iestādes reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt izglītības iestādi pieņem mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Izglītības kvalitātes valsts dienests Grozījumi izglītības iestādes reģistrācijas datos
Izglītības kvalitātes valsts dienests Vispārējās izglītības programmu licencēšana