Izglītības iestādes reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Izglītības programmas drīkst īstenot tikai reģistrētas izglītības iestādes. Pakalpojums tiek sniegts, lai izglītības iestāde varētu tiesiski veidot un īstenot izglītības programmas (izņemot gadījumu, ja institūcija īsteno tikai pieaugušo neformālās izglītības vai interešu izglītības programmas).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes var dibināt valsts, pašvaldības, valsts augstskolas, fiziska persona, juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmumu par izglītības iestādes reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt izglītības iestādi pieņem mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai saņemtu pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums un tam pievienotie dokumenti: iestādes nolikums, dokumenti, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.

Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Konsultācijas var saņemt pa tālruni: 67367202 (Agnese Lasmane), e-pasts: agnese.lasmane@ikvd.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas pārbaude
Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegto informāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma pieņemšana
Pieņemot lēmumu par izglītības iestādes reģistrāciju, tai piešķir reģistrācijas numuru un triju darba dienu laikā publicē Valsts izglītības informācijas sistēmā (https://www.viis.gov.lv/registri/iestades). Informācijai par izglītības iestādes reģistrāciju piešķir publiskas ticamības statusu.

Pieņemot lēmumu par atteikumu reģistrēt, tas tiek nosūtīts adresātam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli https://www.viis.gov.lv/registri/iestades