Izglītības iestādes reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Izglītības programmas drīkst īstenot tikai reģistrētas izglītības iestādes. Pakalpojums tiek sniegts, lai izglītības iestāde varētu tiesiski veidot un īstenot izglītības programmas (izņemot gadījumu, ja institūcija īsteno tikai pieaugušo neformālās izglītības vai interešu izglītības programmas).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes var dibināt valsts, pašvaldības, valsts augstskolas, fiziska persona, juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmumu par izglītības iestādes reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt izglītības iestādi pieņem mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Lēmums par reģistrāciju vai reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu. Pārsūdzība: Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājam (Adrese: Izglītības kvalitātes valsts dienests, Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050).

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT).
Atgādinājums
Iesniegumam par izglītības iestādes reģistrāciju pievieno dokumentu oriģinālus vai to apliecinātas kopijas: izglītības iestādes darbības nolikums un dokumenti, kas apliecina Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju.
Brīdinājums
Izglītības iestāde ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsākt izglītības programmu īstenošanu ar dienu, kad tā reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā. Izglītības iestādes reģistrācijas dienu uzskata arī par administratīvā akta paziņošanas dienu.
Normatīvie akti
Augstskolu likums
(Saeima; likumi; 01.12.1995)
Izglītības likums
(Saeima; likumi; 01.06.1999)
Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 681; 01.01.2023)
Uzziņas par pakalpojumu
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Smilšu iela 7, LV-1050, Tālr. 67222504, E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.01.2023