Psihologu sertifikācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo
darbību apliecina reģistrācija Psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts vismaz vienā no 6 profesionālās darbības jomām: izglītības un skolu psiholoģija, darba un organizāciju psiholoģija, klīniskā un veselības psiholoģija, juridiskā psiholoģija, konsultatīvā psiholoģija, militārā psiholoģija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Psihologa sertifikāta pirmreizējai iegūšanai kārtojams pārbaudījums. Lai kārtotu psihologa sertifikācijas pārbaudījumu ir:
jābūt reģistrētam Psihologu reģistrā;
jābūt veiktai psihologa profesionālajai darbībai psihologa-pārrauga pārraudzībā psihologa profesionālās darbības jomā vismaz vienu gadu ar darba noslogojumu vismaz 500 stundas gadā (līdz pieteikuma iesniegšanai sertifikācijai);
jābūt veiktai personas pārraudzībai pie psihologa-pārrauga (ne mazāk kā 25 akadēmiskās stundas gadā individuāli vai ne mazāk kā 50 akadēmiskās stundas gadā, ja pārraudzība notiek grupā);
jāveic maksājums par pārbaudījuma kārtošanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Persona saņem uzaicinājumu uz sertifikācijas eksāmenu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sertifikācijas pārbaudījuma dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Izglītības kvalitātes valsts dienests Psihologa-pārrauga tiesību iegūšana
Izglītības kvalitātes valsts dienests Psihologu reģistrācija