Psihologu sertifikācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo
darbību apliecina reģistrācija Psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts vismaz vienā no 6 profesionālās darbības jomām: izglītības un skolu psiholoģija, darba un organizāciju psiholoģija, klīniskā un veselības psiholoģija, juridiskā psiholoģija, konsultatīvā psiholoģija, militārā psiholoģija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Psihologa sertifikāta pirmreizējai iegūšanai kārtojams pārbaudījums. Lai kārtotu psihologa sertifikācijas pārbaudījumu ir:
jābūt reģistrētam Psihologu reģistrā;
jābūt veiktai psihologa profesionālajai darbībai psihologa-pārrauga pārraudzībā psihologa profesionālās darbības jomā vismaz vienu gadu ar darba noslogojumu vismaz 500 stundas gadā (līdz pieteikuma iesniegšanai sertifikācijai);
jābūt veiktai personas pārraudzībai pie psihologa-pārrauga (ne mazāk kā 25 akadēmiskās stundas gadā individuāli vai ne mazāk kā 50 akadēmiskās stundas gadā, ja pārraudzība notiek grupā);
jāveic maksājums par pārbaudījuma kārtošanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Persona saņem uzaicinājumu uz sertifikācijas eksāmenu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sertifikācijas pārbaudījuma dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Pārsūdzība: Izglītības un zinātnes ministrijai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija).

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT).
Atgādinājums
Viens psihologs var iegūt sertifikātu vairākās jomās. Psihologa sertifikātu izsniedz uz septiņiem gadiem.
Brīdinājums
No 2020. gada 1. janvāra psihologs ir tiesīgs veikt profesionālo darbību, ja ir reģistrēts Psihologu reģistrā. No 2020. gada 1. janvāra sertificēti psihologi ir tiesīgi strādāt patstāvīgi, bet Psihologu reģistrā reģistrēti psihologi bez psihologa sertifikāta var turpināt darbu, noslēdzot līgumu ar psihologu pārraugu.
Normatīvie akti
Psihologu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2018)
Psihologu noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 301; 01.06.2018)
Psihologu sertifikācijas padomes nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 302; 01.06.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Smilšu iela 7, LV-1050, Tālr. 67222504, E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.08.2020