Pašvaldības galvojums studējošās personas studiju kredītam (JĒKABPILS NOVADS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas uzņemas studiju kredīta  saņemšanai no kredītiestādes.
Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Kredīta galvojums paredzēts studējošajiem, kuriem ir noteikta mācību maksa
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1