Pašvaldības stipendijas piešķiršana (JĒKABPILS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības stipendija ir stipendija, kas piešķirta ņemot vērā pašvaldības saistošajos noteikumos norādītos kritērijus studentam uz vienu mācību gadu, kuriem deklarēta dzīves vieta ir Jēkabpils pilsētā.
Stipendija tiek piešķirta uz vienu mācību gadu un tiek ieskaitīta stipendijas pieprasītāja norādītajā kontā katru mēnesi septītajā datumā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Pretendentiem dokumenti pašvaldībā iesniedzami līdz 20.septembrim.

Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja stipendijas saņēmējs līdz nākošā gada 20.februārim nav iesniedzis Jēkabpils pilsētas pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv elektroniskā adrese
Klātiene Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 80205008
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
https://www.jekabpils.lv/
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus