Pašvaldības stipendijas piešķiršana (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības stipendija ir stipendija, kas piešķirta ņemot vērā pašvaldības saistošajos noteikumos norādītos kritērijus studentam uz vienu mācību gadu, kuriem deklarēta dzīves vieta ir Jēkabpils pilsētā.
Stipendija tiek piešķirta uz vienu mācību gadu un tiek ieskaitīta stipendijas pieprasītāja norādītajā kontā katru mēnesi septītajā datumā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz rakstisku kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Pretendentiem dokumenti pašvaldībā iesniedzami līdz 20.septembrim.

Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja stipendijas saņēmējs līdz nākošā gada 20.februārim nav iesniedzis Jēkabpils pilsētas pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv elektroniskā adrese
VPVKAC Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 80205008
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus